om trädgård

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     
 

Trädgården är den förgängliga och föränderliga arkitekturen i vilken vi ser bilden av paradiset - en plats för odling och upplevelser för alla sinnen.

Källan til vår inspiration finns i den italienska renässansträdgården, vilken är ett uttryck för stiliserad natur där mark, vatten, vegetation samspelar och utgör tillsammans med huset ett fast arkitektoniskt sammanhang.

Det är den häckomgärdade renässansträdgårdens geometri och symmetri, rörliga och stillastående vatten, lövgångar och pergolor, som inspirerar oss till trädgårdarna på Österlen, men även i övriga delar av Skåne.