om företaget

 
vilka är vi?
 
Företaget startades av Tommy Nordström, (landskapsarkitekt/LAR och golfbanearkitekt (FSGA) i Malmö för 30 år sedan. Idag har vi vår kontorsadress mitt i Simrishamn.
 
 
vad gör vi?
 
Vi arbetar med landskapsarkitektur från den lilla skalan i trädgården till den stora skalan i golfprojekt. Utifrån beställarens önskemål och den aktuella platsens förutsättningar utarbetar vi arkitektoniskt funktionella och estetiskt tilltalande lösningar. Vi arbetar med hela eller delar av processen från ide till anläggning.
 
 
hur gör vi?
 
Efter ett möte med beställaren där vi går igenom önskemål inför projektet gör vi en inventering av platsens förutsättningar och samlar in nödvändig information. Med hjälp av modeller och skisser gör vi ett första förslag som diskuteras med beställaren för att stämma av att vi uttolkat beställarens önskemål korrekt. Utifrån vad som framkommer vid detta möte gör vi eventuella ändringar och utarbetar ett färdigt förslag som ligger till grund för till exempel bygglovsritningar, planteringsplaner och arbetshandlingar.