om golf

Filosofi och planering för golfbanor  
     
  En banas kvalité beror på många faktorer. Den skall upplevas intressant av
alla kategorier golfare och samtidigt ge spelglädje och variation. Den ska alltid
erbjuda torra och perfekta spelytor. Naturupplevelsen är också en viktig faktor.
Banan ska anpassas till omgivningen på ett så naturligt sätt som möjligt, den
ska kännas som en naturlig del av landskapet.
 
     
   
     
     
  Målsättningar och principer  
     
 

De målsättningar och principer som våra förslag bygger på följer till stora delar
den filosofi för banarkitektur som nedtecknades i början av förra seklet av fram-
stående banarkitekter såsom McKenzie, Colt, Ross och Lowe.

Banan ska erbjuda spelglädje för hög- och medelhandikapparen och samtidigt vara en intressant utmaning för elitspelaren.

Det bör finnas en oändlig variation i slag erforderliga för att spela olikartade hål i olika riktningar. Alla klubbor i bagen bör komma till användning.

Banan ska ha korta promenader mellan green och tee.

Varje hål ska ha olika karaktärer och identitet.

Banan bör ha ett antal heroiska carries, men banan ska ändå vara planerad så att en svagare spelare med ett förlorat slag eller del av ett slag alltid ska ha en alternativ, äker väg att spela.

Banan ska vara strategiskt planerad.

Banan bör inte ha några blinda hål.

Banan ska vara så formad och planerad att även nybörjaren ska finna nöje i sin runda trots att han/hon mot sin vilja gör en hög score.

Fairways och foregreener ska ha en sådan fasthet och jämnhet att man med lätthet kan putta eller rulla in bollen på green. Kvaliteten bör vara som den bästa hedlandsbana, torr och fast!

 
     
   

Greener bör vara svagt upphöjda, fasta, torra, jämna och snabba med svaga unduleringar för att ge möjlighet till minst fem olika intressanta inspelningsmöjligheter och pinnplaceringar.