Hål 1 par 3
Golf är för dig.....
A en livsstil
B en fantastisk sport
C en motionssport
D ett arbete
E en hobby och en social aktivitet
F ett bilmärke
G en bukt/vattensamling
 
Nästa fråga>